Home Home Login Login Contact Contact
 
 

Qfor ClientScan

Metodologie Qfor ClientScan (verze  vyvinutá v roce 1997 a  inovovaná v roce 2002) je založena především na prověrce spokojenosti klientů

Prověřuje míru jejich spokojenosti – neboli jak byla naplněna jejich původní očekávání a jak vzdělávací / poradenská  firma dostála svým závazkům.

Nejdůležitější etapou auditu je shromáždit prostřednictvím strukturovaných rozhovorů mínění klientů, kódovat je a analyzovat a následně aplikovat kritéria úspěšnosti :

 • Alespoń 80% klientů se musí být v celkovém pohledu spokojeno nebo velmi spokojeno.
 • Všichni klienti musí být spokojení nebo velmi spokojení alespoň v 80% analyzovaných aspektů.

Audit procesů a zdrojů "ClientScan" může být realizován samostatně nebo spolu s prověrkou procesů a zdrojů ("ProcessScan").V každém případě se prověřují základní informace o instituci - identifikační údaje, specifika  ("DataScan").

Na objednávku zpracovat a realizovat doplňkový modul, odpovídající požadavkům a potřebám určitého sektoru, regionu, asociace. Tento modul pokryje specifické aspekty, které nebyly zahrnuty do společného modulu.

Navíc se vyžádají a ověří údaje indentifikující instituci a její specifika ("DataScan").

Hodnocené aspekty jsou následující :

 • Přípravná fáze
 • Realizace
 • Řízení projektu
 • Zprávy a použité nástroje
 • Lektoři / konzultanti
 • Následná péče
 • Kontakt se zákazníkem
 • Administrativa a logistika
 • Vztah kvalita / cena

Průběh auditu: Firma podstupující audit vyplní dotazník (základní údaje o firmě a její charakteristiky) a zpracuje seznam zákazníků, jimž v uplynulých 6, resp. 12 měsících fakturovala za služby, které jsou předmětem auditu. Auditor prověří spokojenost zákazníků prostřednictvím speciálních anket. S hodnocením podrobně seznámí vzdělávací / poradenskou firmu. Výstupem auditu je certifikát a zpráva o auditu. Doba trvání auditu: 3 – 5 měsíců.