Home Home Login Login Contact Contact
 
 

Qfor ProcessScan

Qfor ProcessScan bylo zavedeno ve verzi 2007. Jeho cílem je zjistit, jak instituce pracuje a jak využívá své zdroje. Do základního modulu bylo zahrnuto 25 indikátórů, které mají podle všech předpokladů největší vliv na kvalitu a výsledky vzdělávacích a poradenských aktivit.

Audit procesů a zdrojů "ProcessScan" může být realizován samostatně nebo spolu s prověrkou spokojenosti klientů se službami, které obdrželi ("ClientScan").V každém případě se prověřují základní informace o instituci - identifikační údaje, specifika ("DataScan").

Na objednávku je možné zpracovat a realizovat doplňkový modul, odpovídající požadavkům a potřebám určitého sektoru, regionu, asociace. Tento modul pokryje specifické aspekty, které nebyly zahrnuty do společného modulu.

Kritéria a podkritéria zahrnutá v tomto modulu jsou uplatnitelná na většinu institucí a na většinu vzdělávacích a poradenských projektů.

Kritéria a indikátory byly rozčleněny do čtyř oblastí:

1. Realizace projektu

 • Informace a komunikace
 • Řízení projektů
 • Vyhodnocení a následná péče

2. Lidské zdrojr: spolupracovníci / subdodavatelé

 • Nábor, výběr a začlenění
 • Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností
 • Systém hodnocení a sledování
 • Další vzdělávání, monitoring a obnova
 • Dohody o spolupráci

3. Materiální zdroje

 • Materiální vybavení a dokumentace
 • Infrastruktura a ubytování

4. Interní fungování

 • Interní organizace a komunikace
 • Řízení kvality

Průběh auditu: Firma podstupující audit vyplní dotazník (základní údaje o firmě a její charakteristiky). Auditor  v průběhu jednodenního auditu ve firmě prověří, jak jsou nastaveny a uplatňovány procesy a zdroje. Výstupem auditu je certifikát a zpráva o auditu. Doba trvání auditu: 1 – 2 měsíce.