Home Home Login Login Contact Contact
 
 

Qfor.org

Op deze site vindt u informatie over het Qfor-model voor kwaliteitsevaluatie en certificatie van opleidings- en consultingorganisaties.

De Qfor-methodologie is op dit ogenblik de enige die met nauwkeurigheid en betrouwbaarheid een antwoord kan bieden op vragen zoals :

  • Wie is deze organisatie en wat doet ze?
  • Hoe gaat ze tewerk en met welke middelen?
  • Beantwoordt ze aan de kwaliteitsbehoeften en eisen van haar klanten?

Organisaties beschikken dankzij Qfor over degelijke methodes voor de kwaliteitscontrole van opleiding- en consultingactiviteiten.
Voor de aanbieders is Qfor een middel om hun professionalisme te bewijzen.
Aan sectoren en regio's biedt Qfor een degelijk referentiekader voor hun besluitvorming en voor de erkenning van de professionele dienstverleners.

Historiek Management Information

Management Information werd in 1990 opgericht onder meer door Dominique Delferrière, huidige CEO.

De grondslag voor de oprichting van Management Information was het in kaart brengen van de opleidingsmarkt in België aan de hand van een databank.

Vanuit deze wens om de opleidingsmarkt transparanter te maken, voerde Management Information in 1992 een auditmethode in. Dankzij deze methode konden opleidingsorganisatie de tevredenheid van hun klanten laten erkennen op een onafhankelijke en objectieve manier.

In 1995 werd de ontwikkeling van Qfor officieel gelanceerd met behulp van een Europees Leonardo-project waarbij 10 landen betrokken waren. De audit richtte zich op dat ogenblik nog hoofdzakelijk op opleidingsorganisatie die de tevredenheid van hun klanten in kaart wilden brengen.

In 2002 kwam er een eerste grondige bijsturing. Voortaan konden ook consultingorganisaties worden doorgelicht op basis van de Qfor-auditmethode.

Een volgende belangrijke uitbreiding van de methode kwam er in 2007. Voortaan is de methode modulair opgebouwd en kan de organisatie kiezen om, naast klanttevredenheid, ook de interne processen te laten doorlichten.

Naast de algemene modules, ontwikkelde Management Information ook specifieke scans. Deze specifieke scans zijn het resultaat van een samenwerking met specifieke sectoren die, binnen hun sector, een duidelijker en objectiever zicht wensen te krijgen op dienstverleners. Specifieke scans werden ontwikkeld onder andere voor de voedingindustrie (in samenwerking met het IPV), de veiligheidssector (in samenwerking met BeSaCC-VCA) en voor FeWeb, de federatie voor webontwikkelaars.

Onder meer dankzij deze specifieke expertise in audit voor de opleidings- en consultingmarkt ontwikkelde Management Information, in opdracht van de Vlaamse overheid, in 2012 de auditmethode in het kader van de kmo-portefeuille (zie www.audit-kmo-portefeuille.be).

Naast de Qfor-audits voert Management Information nog andere audits uit binnen de opleidingsmarkt. Bij Management Information kan u terecht voor de audits voor de Opleidingschèques van het Waalse Gewest en de validatie van de Waalse centra voor elders verworven competenties. Beide audits worden uitgevoerd in onderaanneming voor AIB Vinçotte International.

Naast de auditactiviteiten kan u bij Management Information ook terecht voor tools die bijdragen tot de transparantie op de markt van training en consulting: TrainUp, TrainingInfo & Formbase. Voor meer informatie hierover: www.maninfo.be