WAAROM?

Vooraleer gebruik te maken van de diensten van een organisatie is het nodig om inzicht te hebben in wie de organisatie is, wat ze doet en hoe. Deze noodzaak aan transparantie voor gebruikers vormt de basis van kwaliteit.

 

Eén van de definities voor kwaliteit is “de mate van afstemming en overeenstemming met de verwachtingen van de klant”. Daarom is de module DataScan een noodzakelijke voorwaarde om over te gaan tot een kwaliteitsevaluatie. Ze maakt integraal deel uit van de Qfor-certificatie.

HOE?

Via de module DataScan worden de specifieke kenmerken en de activiteiten van een organisatie in kaart gebracht. Tijdens het auditbezoek gebeurt de validatie van de informatie op basis van documenten en systemen van de organisatie en een gedetailleerde vragenlijst, online ingevuld door de organisatie.

RESULTAAT

De module DataScan geeft een algemeen beeld van de organisatie. Het betreft geen commerciële informatie, maar informatie gevalideerd door een onafhankelijke derde. De informatie uit de module DataScan wordt grotendeels overgenomen in de QforScan.

 

De gevalideerde informatie uit de module DataScan is de input voor de zoekmotor gekoppeld aan de databank RepQuest.com. Een opzoeking hierin maakt het eindklanten en (potentiële) opdrachtgevers gemakkelijker hun weg te vinden naar een geschikte en betrouwbare partner die tegemoet kan komen aan hun behoeften.

De organisatie valideert of past de informatie uit de module DataScan jaarlijks aan. Het auditbureau oefent hier een controle op uit. Dit garandeert permanent up-to-date informatie en toezicht op de geldigheid van de lopende erkenningen.

 

De module DataScan maakt integraal deel uit van de Qfor-certificatie.