Qfor

Qfor-Software

De polyvalente online beheerstool voor kwaliteitsaudits

Wat is Qfor-Software?

Qfor-software is een webtoepassing die auditoren en zelf-evaluerende organisaties ondersteunt tijdens het volledige auditproces. 

U noteert er al uw bevindingen in rond de aantoonbaarheid per indicator en de scores die worden toegekend. De tool is polyvalent, want u integreert eender welke kwaliteitsnorm en neemt indicatoren, criteria en domeinen op een gelaagde en gestructureerde manier op. 

Ongeacht welke norm u aftoetst, hoeveel indicatoren u wilt meten, en het aantal personen die u in het proces wenst te betrekken, Qfor-software zorgt ervoor dat uw audit efficiënt verloopt.
 

Hoe werkt de online audittoepassing?

 • De geauditeerde organisatie en de externe auditor registreren elk apart hun input en bevindingen per indicator. 
 • Documenten die de aantoonbaarheid per indicator ondersteunen, worden veilig opgeslagen in de Qfor-software.
 • Ingegeven scores worden automatisch gevisualiseerd in grafieken. Die maken integraal deel uit van het auditrapport.
 • Alle ingevoerde informatie wordt bewaard voor de duurtijd van een lopend certificaat.
   

Wat zijn de sterktes van Qfor Software?

 • Polyvalent: de applicatie is geschikt voor elk type kwaliteitsaudit.
 • Meertalig: de tool ondersteunt Nederlands, Frans en Engels en op aanvraag andere talen. Gebruikers kunnen op elk moment de taal aanpassen: handig voor meertalige organisaties.
 • Flexibel: Qfor-software is geschikt voor audits uitgevoerd door een externe auditor op locatie of op afstand, maar ook voor self-assessments.
 • Rapporten: Qfor-software genereert na de externe of interne doorlichting een rapport met alle scores en externe of interne observaties per indicator.
 • Samenwerken: op het platform werkt u probleemloos met meerdere personen aan dezelfde audit en levert u onafhankelijk van elkaar commentaar.
 • Uw timing: uw voortgang wordt automatisch bijgehouden. U hoeft de doorlichting niet in één keer volledig uit te voeren, maar kunt ook gespreid over meerdere dagen werken.
 • Veilig: alle gegevens worden strikt beveiligd.

Uw audits efficiënter uitvoeren?

Contacteer ons om meer uitleg te krijgen over de mogelijkheden van Qfor Software en de rest van de Qfor audit toolkit.

Neem contact op
Management Information

Ontwikkelaar van generieke en sectorspecifieke kwaliteitsnormen, innovatieve auditmethodes en audittools.

Om de onafhankelijkheid van auditactiviteiten te bewaren worden Qfor-audits in België uitgevoerd door het auditkantoor CertUp.

Ninoofsesteenweg 1078/2 - 1080 Brussel
+32 2 412 04 00 - info@maninfo.be
RPM Bruxelles TVA BE 0441 240 033