Qfor

Qfor

Het behalen van een Qfor-kwaliteitscertificaat vormt voor externe en interne belanghebbenden dé bevestiging dat de gecertificeerde opleidingsorganisatie of consultancyfirma aandacht besteedt aan een kwalitatieve dienstverlening.

Onafhankelijk en objectief

Qfor-gecertificeerde organisaties doorliepen een positieve kwaliteitsaudit door een onafhankelijke derde partij. Het auditbureau werkt voor de doorlichting volgens de gestandaardiseerde Qfor-methodologie om de kwaliteit van de interne processen of de klantentevredenheid in kaart te brengen.

Wanneer u samenwerkt met een bedrijf met Qfor-erkenning, kunt u er zeker van zijn dat het kwalitatieve diensten nastreeft en aandacht besteedt aan de continue verbetering van de dienstverlening en interne werking.

  De sterktes van Qfor?

  • Op maat van organisaties actief binnen opleiding, competentieversterking en consulting
  • Onafhankelijke en objectieve evaluatie
  • Kwaliteitserkenning toegekend op basis van een beproefde auditmethodologie
  • Kwaliteitscertificaat met ruime erkenning in de markt

   

  Qfor, een wijd erkend kwaliteitscertificaat

  Het Qfor-certificaat wordt vaak door opleidings- en consultingorganisaties als marketing- en communicatiemiddel gebruikt. Dankzij de externe erkenning kunnen ze de kwaliteit van hun diensten positief voorstellen en zich van de concurrentie onderscheiden.

  Een aantal regionale, nationale en internationale autoriteiten en beroeps- en sectorfederaties erkennen het Qfor certificaat in het kader van toegang tot subsidies, deelname aan openbare aanbestedingen of officiële registratie als erkende dienstverlener.

  • De Vlaamse overheid, de Waalse overheid, het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), VLAIO (Agentschap Ondernemen en Innoveren), de federatie van de voedingsnijverheid ALIMENTO,  Contractor Safety Management (voorheen BeSaCC-VCA), de Vlaamse werkgeversorganisatie Groep MAATWERK, HERWIN het collectief voor sociale circulaire ondernemers, de Franse overheid en nog verschillende andere ledenorganisaties.

  Een betrouwbare kwaliteitscertificering

  Elke organisatie met een Qfor-certificaat doorliep een doorlichting volgens een vast stramien.

  Een onafhankelijk auditkantoor zoals CertUp voert de kwaliteitsdoorlichting uit volgens de Qfor-methodologie. Tijdens de audit wordt de klanttevredenheid of de interne werking van de organisatie afgetoetst aan de indicatoren of kwaliteitseisen van de norm die van toepassing is. Die norm kan zowel generiek als domein- of sectorspecifiek zijn. Er bestaan dan ook verschillende types Qfor-Scans.

  Op basis van het rapport van de auditor bepaalt de Qfor-Certificatiecommissie of de organisatie aan de verwachtingen van de norm voldoet en al dan niet geslaagd is voor de audit. In het geval van een positieve beoordeling mag de organisatie zich gedurende maximaal 3 jaar Qfor-gecertificeerd noemen en het Qfor-logo gebruiken in haar communicatie.

  De Qfor audit management toolkit

  Een Qfor-kwaliteitsdoorlichting gebeurt aan de hand van een aantal instrumenten waarvan de validiteit en effectiviteit door de praktijk bewezen zijn.

  Met de Qfor software kan een externe auditor of een interne medewerker de verschillende indicatoren van een norm op een intuïtieve en kwalitatieve manier controleren en beoordelen. De webtoepassing Qfor software dient hier als centraal en ondersteunend audithulpmiddel.

  Het Qfor-kwaliteitsmodel

  Het Qfor-kwaliteitsmodel is afgeleid van een model dat in de jaren 1990 tot stand kwam. In het kader van een Europees samenwerkingsverband, werden in een grootschalig onderzoeksproject de belangrijkste criteria geïdentificeerd die door eindklanken gebruikt worden bij het kiezen van consulting- en learningdienstverleners.

  Sindsdien wordt het Qfor-model op regelmatige basis aangepast op basis van actuele kwaliteitsverwachtingen en worden er in verschillende landen bij tal van learning en consulting organisaties kwaliteitsdoorlichtingen uitgevoerd op basis van de Qfor-methodologie.

  Wat zijn de troeven van een Qfor-audit?

  Met het doorlopen van een Qfor-audit maakt een organisatie op een transparante en objectieve manier duidelijk welke inspanningen ze levert op het vlak van kwaliteit. De doorlichting brengt ook eventuele werkpunten in het kader van continue verbetering in kaart.

  Onafhankelijke & objectieve kwaliteitsbeoordeling

  Mogelijkheden tot verbetering transparant in kaart gebracht

  Een duidelijk beeld op de kwaliteit van interne processen

  Kwaliteitsgarantie voor uw klanten, prospecten en andere belanghebbenden.

  Tevredenheid van klanten uitgedrukt in hun eigen woorden

  Uitstraling van uw bedrijfsimago en versterking van uw reputatie

  Welke Qfor-audit?

  Er bestaan verschillende types Qfor-audits, met name Qfor-scans. Elk van de Qfor-scans heeft zijn specifieke norm en indicatoren. De norm is ofwel generiek, ofwel eigen aan de sector of het domein waarin een organisatie actief is.

  Welke Qfor-audit het meest aangewezen is, hangt af van de doelstellingen die uw organisatie wenst te bereiken. Het auditbureau licht u hier met plezier verder over in.

  Qfor ProcessScan

  De Qfor ProcessScan is een audit gericht op het versterken en optimaliseren van uw interne klantgerichte processen.

  Qfor ClientScan

  De Qfor ClientScan is een kwaliteitsaudit waarbij een representatieve steekproef van uw klanten de auditor vertelt hoe zij de kwaliteit van uw diensten ervaren.

  Qfor WSE-Scan

  Een Qfor WSE-audit is gericht op het nagaan of uw organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

  Qfor FoodScan

  Tijdens de Qfor-FoodScan wordt nagegaan of uw organisatie in aanmerking komt om erkend te worden als kwalitatieve opleidingsorganisatie door Alimento, de sectorfederatie van de voedingsindustrie.

  Qfor SafetyScan

  Tijdens de Qfor SafetyScan worden de interne processen van uw organisatie getoetst aan de kwaliteitsindicatoren opgelegd door Contractor Safety Management (voorheen BeSaCC-VCA/) om als VCA-examencentrum erkend te worden.

  Wat zeggen Qfor-gecertifieerde organisaties?

  “Het was de eerste maal dat ik een audit meemaakte van zo dichtbij. Ondanks dat de auditdag heel intensief is en veel energie vraagt, was dit wel een meerwaarde voor onze afdeling.”

  The Dive – Unilin Training Center

  “Positief, verrijkend en kwalitatief”

  Unizo

  “Mooie ervaring, goede aandachtspunten en een ideale manier om de werking van het scholingscentrum verder te optimaliseren zodat de kwaliteit nog verder verbetert.”

  Vlaams Bijeninstituut

  “Relevante analyses van onze processen die helpen bij het ontwikkelen van manieren om ons systeem en ons management te verbeteren.”

  Aforest Belgium

  “De analyse van onze activiteit en de analyse van onze procedures en de toepassing ervan, gaven ons inzicht in onze gewoonten en verbeterpunten.”

  ConsulTrans Solutions

  “Zeer de moeite waard. Legitimiteit van de geboden kwaliteit en een referentiekader voor onze groei.”

  Solinfis - Formation et accompagnement pour les infirmières

  "Deze audit is zeer grondig. Ik heb de toegevoegde waarde voor onze praktijk erg gewaardeerd. De verbeterpunten waren duidelijk en hebben deze meteen doorgevoerd.”

  La Société Scientifique des Pharmaciens Francophones

  “Een sterk leermoment en tegelijk ook een stimulans om als organisatie ambitieus te zijn en op een aantal vlakken nog wat hoger te mikken”

  Arcor Maatwerkbedrijf

  "De audit geeft duidelijk aan waar verbeteringen nodig zijn.

  Educam

  Interesse in een Qfor-audit?

  Vragen over de verschillende Qfor-audit trajecten? Interesse om de Qfor-audit software te ontdekken? Uw Qfor-audit plannen?

  Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

  Neem contact op
  Management Information

  Ontwikkelaar van generieke en sectorspecifieke kwaliteitsnormen, innovatieve auditmethodes en audittools.

  Om de onafhankelijkheid van auditactiviteiten te bewaren worden Qfor-audits in België uitgevoerd door het auditkantoor CertUp.

  Ninoofsesteenweg 1078/2 - 1080 Brussel
+32 2 412 04 00 - info@maninfo.be
  RPM Bruxelles TVA BE 0441 240 033