Qfor

Betrouwbare audittools

Elke Qfor-audit gebeurt aan de hand van de Qfor audit management toolkit.

Een reeks waardevolle, kwalitatieve en gestructureerde hulpmiddelen die sinds lang hun effectiviteit bij kwaliteitsaudits hebben bewezen.

De Qfor audit management toolkit

Ongeacht of een kwaliteitsaudit door een interne of externe auditor wordt uitgevoerd, is het best dat deze audit volgens een gestructureerd stramien verloopt, ondersteund wordt door performante digitale tools en een betrouwbaar, als ook zichtbaar resultaat oplevert.

Elke Qfor-audit berust dan ook op set van waardevolle en efficiënte hulpmiddelen:

De Qfor-auditmethodologie

De gestructureerde Qfor auditmethode garandeert de effectiviteit, betrouwbaarheid en integriteit van het auditproces.

Ze vergemakkelijkt een consistente auditaanpak in verschillende organisaties en standaardisatie helpt bij het vergelijken van de resultaten.

De Qfor-methodologie biedt de zekerheid dat de kwaliteitsaudits overal met dezelfde strengheid en aandacht voor detail worden uitgevoerd.

Specifieke kwaliteitsnormen en -indicatoren

In het algemeen draaien Qfor-audits om de algemene principes van kwaliteitsmanagement. Aan de basis werd het Qfor-model wel specifiek ontwikkeld voor het gericht aftoetsen van kwaliteitsstandaarden binnen de Learning en Consulting sector. De Qfor-auditoren zijn in eerste instantie dan ook vertrouwd met de specificiteiten van opleidingsorganisaties en adviesbureaus.

De Qfor-audit methodologie laat echter toe om verschillende generieke en sectorspecifieke kwaliteitsstandaarden en -normen af te toetsen, vandaar het aanbod van de verschillende Qfor-Scans.

De Qfor-Software

Qfor software vorm het fundament van elke Qfor-audit. Het is een webtoepassing die auditbureaus maar ook sectorfederaties en zelf-evaluerende organisaties ondersteunt tijdens een Qfor-kwaliteitsaudits.

Ongeacht welke norm er wordt afgetoetst, hoeveel indicatoren er gemeten worden, het aantal personen die in het auditproces betrokken worden en de taal waarin de audit moet worden uitgevoerd, Qfor-software zorgt ervoor dat uw kwaliteitsaudit efficiënt verloopt en dat de geregistreerde gegevens veilig bewaard worden.

De Qfor-Certificatiecommissie

Het resultaat van de Qfor-audit en het al dan niet toekennen van het Qfor-Certificaat wordt altijd objectief beoordeeld door een externe en onafhankelijke certificatiecommissie, dat bestaat uit ervaren auditors die gespecialiseerd zijn in de niche van competentieverbetering en kennisgerelateerde diensten.

Wanneer een organisatie voorwaardelijk slaagt of niet slaagt voor de Qfor-audit, bepaalt het Qfor certificatiecomité de corrigerende maatregelen die binnen een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd om alsnog een geldig Qfor kwaliteitscertificering te behalen.

Het Qfor-auditrapport

Na elke Qfor-audit wordt een duidelijk en gedetailleerd rapport opgesteld met de auditobservaties ten opzichte van de verwachtingen van de norm en een visualisatie van de rating van de auditor voor de verschillende indicatoren.

In het geval van een Qfor ClientScan bevat het auditrapport per indicator de meest representatieve citaten van ondervraagde klanten.

Het Qfor-kwaliteitscertificaat

Wanneer een organisatie voor een Qfor-audit slaagt, wordt door de Qfor certificatiecommissie een officieel kwaliteitscertificaat uitgereikt.  Elke organisatie met een geldig certificaat mag zich een Qfor-gecertificeerde organisatie noemen.

Het Qfor-certificaat bevat een officieel registratienummer, specificeert de omvang van de geauditeerde activiteiten en de startdatum en duur van de Qfor-erkenning.

Het Qfor-logo

Na een positieve externe Qfor audit mag een organisatie het Qfor logo zichtbaar en vrij gebruiken in al haar communicatie voor een periode van maximaal drie jaar.

Databank van kwalitatieve dienstverleners

Zodra de kwaliteit van een opleidings- of consultingbedrijf positief werd beoordeeld door middel van een externe Qfor-audit, wordt de organisatie officieel opgenomen in de RepQuest database.

RepQuest helpt besluitvormers bij het vinden en vergelijken van kwaliteitsvolle dienstverleners binnen de opleidings- en consultingmarkt.

Voor wie is de Qfor audittoolkit geschikt en waarom?

Sectorfederaties en ledenorganisaties

Als bedrijfsfederatie of sectororganisatie heeft u een rol te spelen als kwaliteitsbewaker over de dienstverlening van aangesloten leden. Een sectorspecifieke of kwaliteitslabel op maat helpt u hoge kwaliteitsstandaarden te waarborgen bij aangesloten organisaties en laat ook toe uw gecertificeerde leden zich als kwalitatieve dienstverlener te onderscheiden in de markt. 

Met de Qfor toolkit beschikt u als sectorfederatie over een reeks krachtige en bewezen auditingtools om de kwaliteit van de aangesloten leden op basis van uw eigen sectorspecifieke norm door te lichten en in een positief daglicht te stellen. 

 

Externe kwaliteitsauditbedrijven en adviesbureaus

Bent u als extern kwaliteitsauditkantoor of consultancy bedrijf op zoek naar een online meertalig beheersysteem om kwaliteitsaudits op een efficiënte, gestructureerde en gedigitaliseerde manier uit te voeren? Met Qfor software hoeft u geen eigen auditapplicatie meer te ontwikkelen. Het online platform is compatibel met zowel de Qfor Scans alsook met andere kwaliteitsnormen en indicatoren.

De Qfor software werkt volgens een beproefde en collaboratieve auditmethodologie en is zo goed als gebruiksklaar zodra uw eigen specifieke kwaliteitsindicatoren zijn opgeladen. Zo verloopt de afstemming ten opzichte van uw doelstellingen bijzonder vlot.

Bedrijven geïnteresseerd in een zelf-evaluatie

Bent u geïnteresseerd in een interne analyse van de servicekwaliteit van uw bedrijf? Wilt u een gestructureerde zelfevaluatie uitvoeren, verschillende medewerkers erbij betrekken en hun feedback centraal verzamelen? Dan is de Qfor Software en zijn self-assesment-module een nuttige en gebruiksvriendelijke houvast. 

Alle relevante indicatoren kunnen door de betrokken medewerkers individueel beoordeeld worden en verrijkt worden met commentaren. Dit mondt uit in een gedetailleerd rapport dat intern kan gebruikt worden voor het werken naar een gemeenschappelijk visie.

Een Qfor self-sssessment brengt alle betrokkenen binnen uw organisaties op één lijn en versterkt het bedrijfsfunctioneren.

Interesse in de Qfor Toolkit?

Geïnteresseerd in de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard op maat van uw sector? Wilt u zelf aan de slag met de Qfor audit management toolkit? Op zoek naar een tool om interne medewerkers efficiënt te betrekken bij de audit van uw bedrijfsprocessen en zo de kwaliteit van uw dienstverlening te versterken?

Contacteer ons en ontdek alle mogelijkheden
Management Information

Ontwikkelaar van generieke en sectorspecifieke kwaliteitsnormen, innovatieve auditmethodes en audittools.

Om de onafhankelijkheid van auditactiviteiten te bewaren worden Qfor-audits in België uitgevoerd door het auditkantoor CertUp.

Ninoofsesteenweg 1078/2 - 1080 Brussel
+32 2 412 04 00 - info@maninfo.be
RPM Bruxelles TVA BE 0441 240 033