Home Home Login Login Contact Contact
 
 

Jak získat certifikát Qfor

Jak získat certifikát Qfor

Každá instituce, která existuje déle než šest měsíců a má prostřednictvím svých lektorů / konzultantů nejméně dva roky praxe, se může ucházet o certifikát Qfor, a to buď prostřednictvím auditu  zákaznické spokojenosti, nebo prostřednictvím auditu procesů a zdrojů, anebo prostřednictvím obou auditů. Certifikát jí bude udělen, pokud splní stanovená kritéria úspěšnosti.

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Evropské sdružení Qfor nebo člena evropské sítě Qfor ve vaší zemi :

Pro všechny ostatní země kontaktujte Evropské sdružení Qfor