WAAROM?

De interne processen van een organisatie bepalen de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant.

 

De doelstelling van een kwaliteitsevaluatie met module ProcessScan is de interne processen van een organisatie helpen optimaliseren om tegelijkertijd een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan de klant te kunnen garanderen.

HOE?

De module ProcessScan analyseert via welke processen de medewerkers en middelen van de organisatie worden aangewend voor de ontwikkeling en uitvoering van de diensten. De auditor toetst in welke mate deze processen beantwoorden aan de norm Qfor met module ProcessScan. Het betreft specifiek die processen die een impact hebben op de dienstverlening aan de klant. Als referentie wordt de norm Qfor met module ProcessScan gebruikt.

 

Tijdens het auditbezoek onderzoekt de auditor de interne processen van de organisatie via steekproefsgewijze controles, op basis van documenten, systemen en interviews. Het bestaan en de systematische implementatie van deze processen moeten ‘aantoonbaar’ zijn via bestaande documenten, systemen en ander bewijsmateriaal.

RESULTAAT

De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een vertrouwelijk bezoekrapport dat de organisatie kan gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering en het kwaliteitsbeleid.

Verhoog uw slaagkansen voor de Qfor met module ProcessScan

Ga voor een preaudit! Kom te weten wat de module DataScan en de norm Qfor met module ProcessScan

inhouden en wat er van u verwacht wordt. Wanneer u voor een hele dag preaudit kiest, wordt ook duidelijk hoe de dossiercontroles concreet in hun werk zullen gaan tijdens de eigenlijke audit.

Preaudit bestellen:


U heeft de keuze tussen een halve dag of een hele dag preaudit (download hier de bestelbon)