Home Home Login Login Contact Contact
 
 

Proč Qfor ?

Na trhu vzdělávání a poradenství jsou – v celoevropském měřítku - zapotřebí důvěryhodné nástroje prověřování kvality poskytovaných služeb, přizpůsobené těmto těžko uchopitelným a specifickým oborům.

Qfor na jedné straně umožňuje  těm, kdož nakupují vzdělávání a poradenství, rozeznat kvalitu a profesionalitu vzdělávacích a poradenských institucí, s nimiž spolupracují.

Proč Qfor ?Na druhé straně je Qfor optimálním  řešením také pro sektory, regiony a organizace (sdružení, asociace...),  které sdružují vzdělávací / poradenské firmy nebo  vzdělávání či poradenství vybírají a financují. Umožňuje totiž hodnocení a certifikace «šité na míru ».
Výše uvedeném subjekty někdy požadují po členských institucích, aby byly držitelem uznávaného certifikátu: ISO, EFQM. Qfor. Mnohdy ale dávají přednost tomu, že vytvoří vlastní nástroj, který by odpovídal jejich specifickým potřebám.

Qfor vyhovuje všem těmto požadavkům tím, že umožňuje vytvořit a začlenit vedle základní obecného modulu ještě modul specifický.

Takže vzdělávací a poradenské instituce mají příležitost doložit na trhu svou kvalitu a profesionalitu, a to jak v obecné rovině, tak i pro sektory, regiony a specifické organizace.