Home Home Login Login Contact Contact
 
 

Aktuální síť

Evropské sdružení ekonomických zájmů (GEIE Qfor, 1998) si klade za cíl řídit a koordinovat metodu Qfor a podporovat inovace a adaptace metod hodnocení a certifikací kvality v dalším vzdělávání a poradenství.

Evropská síť QforGEIE Qfor byl také koordinátorem evropského projektu QforScan, v jehož rámci byla dopracována verze Qfor 2007, v níž byl sklouben audit procesů a zdrojů se studií zákaznické spokojenosti.

Tato nová verze Qfor mohla být dopracována díky finanční podpoře Evropské komise (program Leonardo da Vinci).

Projekt QforScan byl realizován v rámci evropské sítě Qfor, jejímiž členy jsou partneři projektu :

  1. Associazione Italiana Formatori AIF (Itálie)(www.aifonline.it)
  2. Agentura DAHA (Česká republika) (www.daha.cz)
  3. Directorio de Formación DIRFO (Španělsko) (www.dirfo.es)
  4. Global Change (Portugalsko) (www.globalchange.pt)
  5. Maïeutika (Francie) (www.maieutika.com)
  6. Management Information MI (Belgie) (www.maninfo.be)