AUDITOREN

Een sterk team:

Solide ervaring binnen de learning- en/of consultingwereld vooraleer als auditor van start te gaan.

Flexibel inzetbaar en meertalig team.

Inzicht in het reilen en zeilen van de door te lichten organisaties.

Continu begeleid en opgeleid team.

Dominique Delferrière,

Senior Auditor

Sophie De Vylder,

Certification Manager

Johan Wittevrongel,

Lead Auditor

Lut kint,

Lead Auditor

Pieter van Galen,

Auditor

Sonja Truyen,

Auditor

Alexandra De Nil,

Lead Auditor

Kim Borremans,

Lead Auditor

Evelyn Vanhee,

Customer Care Commercial

Frédéric Ost,

Product Manager InfoSolutions

Marie Lejeune,

Customer Care

DE EUROPESE DIMENSIE EN INVESTERING VAN €1,65M in R&D

Qfor werd ontwikkeld met de steun van de Europese Commissie via Leonardoprojecten waaraan 10 Europese landen hebben deelgenomen.

 

Vijf verschillende projecten waar 10 Europese landen aan hebben meegewerkt, zijn goed voor 950.000 euro steun.

 

De overige 700.000 euro werden hoofdzakelijk gedragen door de Belgische en Spaanse partners. De online ontwikkelingen zijn de belangrijkste investeringspost.

Historiek

 • 1992De Qfor-auditmethode werd midden jaren negentig ontwikkeld met steun van de Europese Commissie. Initieel was de methode enkel gericht op opleidingsactiviteiten en gebaseerd op een kwaliteitsevaluatie via een diepgaand klantenonderzoek.
 • 2002In 2002 werd de Qfor-auditmethode voor het eerst grondig geactualiseerd en uitgebreid naar organisaties met consultingactiviteiten in de ruime zin.
 • 2007Een volgende grondige bijsturing kwam er in 2007. De Qfor-methode werd omgevormd tot een modulair kwaliteitsmodel en uitgebreid naar alle organisaties die knowledge related services aanbieden. Qfor kan vanaf dan gebruikt worden als tool voor kwaliteitsverbetering én als certificatiesysteem, zowel op niveau van klantentevredenheid als op vlak van interne processen.
 • 2012In 2012 werd het sectorale gebruik van Qfor een realiteit.
 • 2016Eind 2016 voert Management Information, het Belgische bedrijf achter Qfor, een structuur- en naamswijziging door. Alle certificatie-activiteiten die tot dan toe ondergebracht waren in Management Information gaan over naar de dochteronderneming CertUp.
 • 2017Begin 2017 werd de methode herzien en grondig opgefrist met als doelstelling het resultaat van de audit te nuanceren en de gevalideerde informatie uit de audit beter te gaan exploiteren ten dienste van de learning- en consultingmarkt. In 2017 worden de certificatie-activiteiten van CertUp uitgebreid met ISO 9001 en ISO 29990 audits.

COMITÉ VAN TOEZICHT

 

 • Zorgt dat de Qfor-methode wordt toegepast en gebruikt  volgens de opgestelde normen
 • Valideert de verbeteringen van de methode vooraleer deze op de markt worden gebracht
 • Bewaakt het interne kwaliteitsmanagementsysteem.

Het Comité van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbende overheidsdiensten, beroepsverenigingen, sectoren en verenigingen van opleidings- en consultingorganisaties die het gebruik van Qfor opleggen of ondersteunen.

 

Als auditbureau en certificatie-instelling wordt onze dienstverlening jaarlijks onderworpen aan een audit. Deze audit gebeurt door een externe partij, volgens de ISO 17021-norm. Op die manier bent u zeker dat ook onze dienstverlening onder de loupe wordt genomen en dat continue verbetering deel uitmaakt van onze bedrijfsvoering.

gfg

Meer dan 500

organisaties genieten al

de voordelen van het Qfor-label

Wat zeggen Qfor gecertifieerde organisaties?

 • Patricia O – Dare – explore design change cvba

  “De contacten waren zakelijk doch zeer aangenaam en de opvraging en de behandeling van de data objectief en erg grondig. Ik heb een hoog service niveau ervaren. Alle vragen werden snel en duidelijk beantwoord.”

 • Tom Leyssens – Update Academy

  “3 jaar geleden zijn we met Management Information in contact gekomen via het kwaliteitslabel Qfor. De samenwerking is toen heel goed verlopen en dat heeft ons doen besluiten om opnieuw met hen samen te werken voor de kmo-portefeuille erkenning. Qfor heeft de werking van onze business unit versterkt en heeft er mee voor gezorgd dat we kwaliteit verder kunnen overbrengen naar onze klanten. De audit zelf is heel goed meegevallen. We hebben de kans gekregen om onze manier van werken toe te lichten. Het was heel menselijk. Dankzij de uitwisseling hebben we ook een aantal zaken onmiddellijk aangepast. De audit ging verder dan alleen maar het plichtsmatige. We zijn heel tevreden en zullen de volgende keer zeker opnieuw met Management Information en haar dochteronderneming CertUp samenwerken.”

 • Jurgen de Smedt AG Insurance

  We hadden reeds samengewerkt met Management Information en haar dochteronderneming CertUp voor een audit ‘Cheque Formation’ van het Waals Gewest. Op basis van die ervaring hebben we besloten ook over te gaan tot een Qfor audit en daar zijn we zeer tevreden over. Het was onze derde ervaring met Qfor en de audit is prima verlopen. De auditor was heel bekwaam met een luisterend oor en steeds bereid ons te helpen doorheen het audit-traject

 • Greetje Schoenmaekers – Kluwer Opleidingen

  We hebben de Qfor audit als heel positief ervaren. De samenwerking op deze intense dagen verliep vlot, en de auditoren waren op elk moment professioneel en constructief. Naast bevestiging van goed resultaten in hun eindoordeel, hebben we ook hele concrete en praktische suggesties gekregen om onze processen en dienstverlening nog te optimaliseren. De opmaak van het dossier en de voorbereiding van de audit is een investering, maar brengt tegelijkertijd ook momenten van reflexie en legt daarom mee de basis voor onze toekomstige aanpak.”