Home Home Login Login Contact Contact
 
 

Validace metody

Audit «Qfor ClientScan» prokázal od roku 1992 svou hodnověrnost a vhodnost. V zapojených zemích byl a je v širokém měřítku uznán a využíván, a to jak vzdělávacími a poradenskými institucemi, tak i dalšími veřejnými i soukromými subjekty.

Audit Qfor byl a je systematicky podporován mezinárodním Dozorčím výborem, jehož funkce je dvojí:

  • Přispívat dobrozdáními a reprezentativním zastoupením expertů ke zlepšování a neustálému vývoji metody.
  • Dbát na to, aby metoda byla uplatňována a užívaná podle stanovených norem.

V Dozorčím výboru jsou zastoupeni představitelé veřejné správy, podniků, profesních asociací a asociací vzdělávacích a poradenských institucí.

Verze Qfor 2007, začleňující audit procesů a zdrojů «Qfor ProcessScan» vychází ze zkušenosti s auditem vyvinutým v rámci projektu poukázek na vzdělávání v belgických regionech -  valonském i vlámském. Po dvou letech studií a dopracování a několika pilotních projektech v Belgii a ve Španělsku byla validována Dozorčím výborem Qfor.